Aqiro - logo Facebook - Aqiro

Nasze doświadczenia wskazują, że najlepsze efekty przynosi kompleksowe
i zintegrowane działanie. Planując i realizując zlecenia różnego typu, staramy się traktować je zawsze jako element złożonego procesu komunikacyjnego między marką a klientem. Wiemy, że skuteczny model komunikacji wymaga elastycznego doboru środków, a odpowiednia strategia pozwala na skonstruowanie z nich spójnego, efektywnego przekazu. Optymalnym rozwiązaniem jest holistyczne planowanie miejsca sprzedaży, uwzględniające założenia systemu identyfikacji i odpowiednio zaprojektowanie informacji wizualnej.